Gwarancje

Gwarancje:

Wszystkie towary zakupione w naszym sklepie są nowe i posiadają gwarancje producenta, w wypadku uszkodzenia towaru prosimy przesłać uszkodzony towar wraz z opisem powstałej usterki  i oryginalnym paragonem.  Wysyłkę  do nas dostarczasz na swój koszt. Okres i warunki gwarancji zależą  od producenta i zwykle wynoszą  od 1 roku, w wypadku niektórych towarów są to gwarancje dożywotnie. 

 

Ubrania Taimen:
W przypadku wad spowodowanych  zwykłym zużyciem właściwym dla danego towaru, przebiciem,  rozdarciem, naturalnym rozpadem materiałów po dłuższym czasie, czy innych wad spowodowanych użytkowaniem dołożymy wszelkich starań aby naprawić zakupiony u nas towar w rozsądnej cenie. 
Wodery i kurtki:
do 1 roku od zakupu.
Koszt naprawy w pierwszym roku od zakupu weźmiemy na siebie. 
Powyżej roku
Indywidualna wycena , z tym że koszt naprawy zwykle wynosi 40 EUR.
Sposób postępowania:
W celu skorzystania z naprawy gwarancyjnej skontaktuj się maile poprzez formularz w zakładce kontakt i opisz swój problem abyśmy dokonali wstępnej oceny uszkodzeń jak i dalszego sposobu postępowania z nim. W odpowiedzi wstępnie potwierdzimy koszt naprawy w przypadku kurtek i woderów zakupionych powyżej roku. 
Uszkodzony towar należy dostarczyć na swój koszt, natomiast odeślemy go do Ciebie na nasz koszt. Wysyłając do nas towar możesz skorzystać odpłatnie z naszej przesyłki zwrotnej lub wysłać go dowolnym wybranym przez siebie kurierem czy Pocztą. Pamiętaj, że aby naprawa przez nas była podjęta wysłany towar musi być czysty i suchy.   Po otrzymaniu towaru zostanie przeprowadzona przez nas właściwa ocena czy towar nadaje się do naprawy, ewentualnie jeśli koszt naprawy przekroczy kwotę podaną wyżej poinformujemy cię o tym, wstrzymując się z podjęciem naprawy do momentu twojej jej akceptacji. W przypadku braku twojej akceptacji towar zostanie odesłany do Ciebie. Zwykle towary naprawiane są w przeciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, ale w niektórych wypadkach okres ten może być dłuższy. 

Ubrania Taimen:

W przypadku wad spowodowanych  zwykłym zużyciem właściwym dla danego towaru, przebiciem,  rozdarciem, naturalnym rozpadem materiałów po dłuższym czasie, czy innych wad spowodowanych użytkowaniem dołożymy wszelkich starań aby naprawić zakupiony u nas towar w rozsądnej cenie. 

Wodery i kurtki:

do 1 roku od zakupu.
Koszt naprawy w pierwszym roku od zakupu weźmiemy na siebie. 

Powyżej roku
Indywidualna wycena , z tym że koszt naprawy zwykle wynosi 40 EUR.

Sposób postępowania:

W celu skorzystania z naprawy gwarancyjnej skontaktuj się maile poprzez formularz w zakładce kontakt i opisz swój problem abyśmy dokonali wstępnej oceny uszkodzeń jak i dalszego sposobu postępowania z nim. W odpowiedzi wstępnie potwierdzimy koszt naprawy w przypadku kurtek i woderów zakupionych powyżej roku. 

Uszkodzony towar należy dostarczyć na swój koszt, natomiast odeślemy go do Ciebie na nasz koszt. Wysyłając do nas towar możesz skorzystać odpłatnie z naszej przesyłki zwrotnej lub wysłać go dowolnym wybranym przez siebie kurierem czy Pocztą. Pamiętaj, że aby naprawa przez nas była podjęta wysłany towar musi być czysty i suchy.   Po otrzymaniu towaru zostanie przeprowadzona przez nas właściwa ocena czy towar nadaje się do naprawy, ewentualnie jeśli koszt naprawy przekroczy kwotę podaną wyżej poinformujemy cię o tym, wstrzymując się z podjęciem naprawy do momentu twojej jej akceptacji. W przypadku braku twojej akceptacji towar zostanie odesłany do Ciebie. Zwykle towary naprawiane są w przeciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, ale w niektórych wypadkach okres ten może być dłuższy. 

 

 

Wędki Taimen

Rozszerzona dobrowolna 25 letnia gwarancja serwisowa dla pierwszego właściciela wędek Taimen Wybrane modele wędek Taimen są objęte rozszerzoną dobrowolną 25 letnią umową serwisową Taimen.
Warunkiem skorzystania z dobrowolnej umowy serwisowej jest zarejestrowanie wędki poprzez e-mail w okresie do 30 dni od daty zakupu wędki Taimen.
Gwarancja obejmuje każde uszkodzenie wędki nie zależnie od przyczyn w czasie obwiązywania gwarancji pod następującymi warunkami:
1. Gwarancją objęte są wędki, które w momencie zakupu są oznaczone jako wędki objęte rozszerzoną gwarancją.
2. Gwarancja obejmuje tylko wędki zakupione w sklepie Taimen lub u autoryzowanych sprzedawców.
3. Gwarancja nie obejmuje części zgubionych przez właściciela.
4. Gwarancja nie obejmuje umyślnie złamanych wędek.
5. W przypadku skorzystania z gwarancji należy dołączyć paragon.
6. Wykonanie gwarancji wiąże się z dokonaniem opłat manipulacyjnych za każdą reklamowaną część zgodnie z aktualnym cennikiem opłat.
7. Sklep taimen rezerwuje sobie prawo zmiany struktury opłat w każdej chwili.

Zgłoszenie uszkodzenia:
1. Złamaną lub uszkodzoną część należy wysłać na adres:
PHP AP Maciej Wilk
Ul. Metalowa 3
43-100 Tychy
Polska
2. Do przesyłki należy załączyć oryginał paragonu.
3. Przesyłkę do sklepu Taimen musi opłacić właściciel wędki, przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez sklep Taimen.
4. Opłatę manipulacyjną należy dokonać poprzez sklep Taimen

Cennik i struktura opłat:
25 eur za zgłoszenie – opłata manipulacyjna (za przyjęcie i wysyłka do klienta) Plus
10% aktualnej ceny detalicznej za zgłoszoną część w przypadku wszystkich części oprócz dolnika
25% aktualnej ceny detalicznej w wypadku dolnika
W przypadku wędek wycofanych z oferty lub jeśli z innych przyczyn sklep Taimen nie będzie mógł dokonać wymiany części wędki zastrzegamy sobie prawo zaproponowania innej wędki będącej aktualnie w ofercie za 50% ceny detalicznej wędki.